top of page

 KINDERYOGA

in kleine groep per leeftijd

7-8  9-10  11-12 

De lessen kinderyoga/relax kids worden

in kleine groepjes van maximum 6 kinderen gegeven.

Dit gebeurt op een speelse, positieve manier.

De les wordt opgebouwd aan de hand van : 

*beweging en dans

*drama/emotie spelletjes

*yoga houdingen 

*onderlinge kindermassage

*ademhalingsoefeningen

*positieve affirmaties

*meditaties/visualisaties ahv korte verhaaltjes

*mindfulness en ontspanning

We beginnen de les bij inspanning om uiteindelijk te eindigen bij volledige ontspanning.

De lesopbouw blijft elke les gelijk, 

dit geeft kinderen de nodige structuur en houvast.

Het lesonderwerp en de inhoud verandert.

Kinderyoga/Relax Kids lessen helpen kinderen

*te ontspannen

*zelfvertrouwen op te bouwen

*te focussen en concentreren

*fantasie en creativiteit te ontwikkelen 

*beter te slapen

 YOGA voor de

KINDERBUIK

voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar oud

Klaagt je kind wekelijks tot dagelijks van buikpijn maar is er geen medisch verklaarbare oorzaak te vinden?
 

Uit onderzoek blijkt dat yoga die gericht is op het buikgebied een positief effect heeft op deze functionele buikpijnklachten bij kinderen.

Yoga voor de kinderbuik wordt gegeven als een kort traject van 5 tot 6 lessen.

Je kind leert tal van oefeningen die erop gericht zijn om 'gewoonten van lijden' om te zetten in nieuwe 'genezende gewoonten'.

Het kind leert de kunst van ontspannen en loslaten.

Gelieve eerst contact met me op te nemen indien er interesse is voor deze lessenreeks. Ik vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle nodige informatie voor deelname.

 OUDER KIND YOGA

2 MAAL PER MAAND

Ouder in verbinding met het kind, kind in verbinding met de ouder, samen genieten, samen beleven, samen onderweg. 

De connectie tussen ouder en kind is zo mooi om te zien maar nog mooier om zelf te ervaren.


De lessenreeks gaat 2x per maand op donderdagavond door.

De opbouw van de lesjes zijn identiek aan de opbouw van de kinderyogalessen.

Ouder-kind yoga lessen helpen ouder en kind :

*samen spelen, samen ontspannen, je leert elkaar nog beter kennen.

*de band tussen ouder en kind wordt versterkt

*het vertrouwen tussen ouder en kind wordt groter

*het zelfvertrouwen van de ouder in zijn/haar ouderschap groeit

*je leert je grenzen aangeven, voelen en elkaars grenzen respecteren

*je gaat meer rustmomenten inschakelen in het dagelijks leven, je leert als ouder meer ontspannen in verbinding met je kind

"...héél veel dank voor de supertoffe lessen en het schitterende yogakamp. Je maakt echt een verschil in onze oogappels hun leven. Je leert hen openbloeien, haalt het beste naar boven. Je legt een basis voor t leven. Top dat je je hart hebt gevolgd...."

Please reload

".....dat jij elk kind laat zijn wie het is, en het net de positieve aandacht geeft om het in zijn uniek zijn te doen groeien. Jij luistert ECHT, je kijkt, voelt aan en met een engelengeduld heb jij de gave om een kind in zijn kracht te zetten....'

Please reload

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Witte Lotus  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

bottom of page