Worstelt je kind met thema's zoals

(faal)angst, zelfvertrouwen, anders zijn, verdriet, boosheid, een negatief zelfbeeld, enz?

 

  • Blijft je kind gemakkelijk in dit gevoel hangen?
  • Merk jij als ouder of geeft iemand anders aan dat je kind zijn of haar houding helemaal niet aangenaam is of zelfs heel extreem negatief is?
  • Houdt je kind van creativiteit, spel, inleving,..?
  • Is je kind tussen de 8 en 11 jaar oud?

 

Indien het antwoord op de meeste van de vragen ja was dan is deze thematische workshop zeker en vast iets voor je kind! 

 

We gaan met een kleine groep van minimum 4 en maximum 6 kinderen per workshop aan de slag.

In deze groep is er voldoende aandacht voor elk kind apart maar kan er ook voldoende aandacht naar de groep gaan.

Hoewel de kinderen onderling van elkaar verschillen worstelen ze, elk op hun manier, met hetzelfde thema.

Door hen daarop te wijzen en de aandacht erop te vestigen kunnen de kinderen dit ervaren, zien en horen. 

Zo kan er rust en aanvaarding komen, ze voelen zich gesteund en gezien.

 

We gaan het gevoel voelen, zien, tonen en zoeken naar manieren om ermee om te gaan en deze te aanvaarden.

Niemand hoeft zijn of haar gevoelens weg te stoppen of in een hoekje te duwen, alle gevoelens mogen er zijn. 

 

Maar het is natuurlijk niet fijn om in een negatief gevoel te blijven hangen.
Hoe kan je kind, op zijn/haar manier uit het gevoel gaan? Wat heeft hij/zij daarbij nodig?

Ook dit is een belangrijk punt om met het gevoel om te gaan.
Hoe kan ik van iets negatiefs iets positiefs maken zodat ik opnieuw een goed gevoel krijg en kan gaan stralen op mijn manier?

 

Ik kijk ernaar uit om jouw kind te ontmoeten !

 

 

(Betaling moet voldaan zijn voor de start van de workshop -

inschrijving is pas definitief na betaling van de workshop)

Thematische workshop voor kinderen tussen 8 en 11 jaar

25,00 €Prijs

    Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Witte Lotus  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.