Per kinderyogales betaal je 9.5€

 

Het bedrag wordt steeds goedkoper naarmate het abonnement groter wordt.
Gelieve het bedrag te betalen voor de aanvang van de eerstvolgende les.
 

Indien je vragen hebt neem dan zeker contact met me op.

Kinderyoga les

9,50 €Prijs

    Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Witte Lotus  behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.